Thống kê XSKH - Thống kê giải đặc biệt, giải 8 xổ số Khánh Hoà

Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất

Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần về Tăng giảm so các kỳ quay trước
24 6 lần Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
99 6 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
33 5 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
42 5 lần Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
72 5 lần Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
05 4 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
08 4 lần Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
15 4 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
51 4 lần Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
63 4 lần Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 19 lần Đuôi 0: 13 lần Tổng 0: 13 lần
Đầu 1: 18 lần Đuôi 1: 21 lần Tổng 1: 15 lần
Đầu 2: 18 lần Đuôi 2: 21 lần Tổng 2: 22 lần
Đầu 3: 20 lần Đuôi 3: 22 lần Tổng 3: 14 lần
Đầu 4: 15 lần Đuôi 4: 25 lần Tổng 4: 18 lần
Đầu 5: 18 lần Đuôi 5: 17 lần Tổng 5: 15 lần
Đầu 6: 16 lần Đuôi 6: 13 lần Tổng 6: 26 lần
Đầu 7: 20 lần Đuôi 7: 15 lần Tổng 7: 18 lần
Đầu 8: 19 lần Đuôi 8: 16 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 17 lần Đuôi 9: 17 lần Tổng 9: 21 lần

Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày

2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
73
2 lần
01
1 lần
18
1 lần
29
1 lần
69
1 lần
Bộ số Số lượt về
77
1 lần
84
1 lần
89
1 lần
97
1 lần
00
0 lần

Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 0 lần Tổng 0: 2 lần
Đầu 1: 1 lần Đuôi 1: 1 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 0 lần Tổng 2: 1 lần
Đầu 3: 0 lần Đuôi 3: 2 lần Tổng 3: 0 lần
Đầu 4: 0 lần Đuôi 4: 1 lần Tổng 4: 1 lần
Đầu 5: 0 lần Đuôi 5: 0 lần Tổng 5: 1 lần
Đầu 6: 1 lần Đuôi 6: 0 lần Tổng 6: 1 lần
Đầu 7: 3 lần Đuôi 7: 2 lần Tổng 7: 1 lần
Đầu 8: 2 lần Đuôi 8: 1 lần Tổng 8: 0 lần
Đầu 9: 1 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 1 lần

Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây

Ngày quayGiải đặc biệt
04-06-2023308701
31-05-2023626829
28-05-2023505873
24-05-2023038797
21-05-2023727077
Ngày quayGiải đặc biệt
17-05-2023775469
14-05-2023157684
10-05-2023312173
07-05-2023661518
03-05-2023899589

Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày

Danh sách giải tám về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
24
6 lần
99
6 lần
33
5 lần
42
5 lần
72
5 lần
Bộ số Số lượt về
05
4 lần
08
4 lần
15
4 lần
51
4 lần
63
4 lần

Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây

Ngày quayGiải tám
04-06-202325
31-05-202328
28-05-202363
24-05-202394
21-05-202314
Ngày quayGiải tám
17-05-202385
14-05-202377
10-05-202301
07-05-202374
03-05-202333
kimskie Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty jcorkerton LesbeLLespLantes miLLinocketconnections timeLessmusicproject turageL xcqdqb